Motorisch remedial teaching

een goede lateralisatie

Er bestaat een wisselwerking tussen de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van de hersenen. De motorische ontwikkeling bestaat uit meerdere fasen die elk kind in dezelfde volgorde hoort door te maken. Het ene kind gaat iets sneller misschien dan het ander maar elke fase moet lang genoeg worden doorgemaakt om een optimale ontwikkeling van zowel de motoriek als de hersenen te bewerkstelligen.

Verschillende fasen in

Motorisch remedial teaching

De fasen zijn:

9

De slurffase of asymmetrische fase: De bewegingen gaan nog reflexmatig, automatisch.

9

De symmetrische fase: de twee helften van het lichaam kunnen dezelfde beweging maken: bijvoorbeeld met twee handen iets pakken.

9

De lateralisatie: dit is het proces naar onafhankelijkheid van de twee lichaamshelften. Dit is vooral te zien aan de functie van de handen. In deze fase worden de fijnere bewegingen van de vingers, nodig om technisch mooi en goed te schrijven of een appeltje te schillen, mogelijk. De lateralisatie is zo rond de 8 jaar klaar. Een goed doorgemaakte lateralisatiefase is cruciaal om gemakkelijk te kunnen leren!

9

De dominantiefase: in deze fase leert het brein om met de ene hersenhelft meer bepaalde informatie te verwerken en meer bepaalde activiteiten te verrichten dan met de andere. Dit zorgt voor rust en orde in het denken.

Kenmerken

Achterstand in de motorische ontwikkeling

Een kind met een achterstand in de motorische ontwikkeling kan kenmerken hebben als:

  9

  Hypo- of juist hyperactiviteit

  9

  Onhandigheid

  9

  Een slechte oog-handcoördinatie

  9

  Slechte links-rechts orientatie

  9

  Geheugenproblemen

  9

  Spiegelen van letters

  9

  Gedragsproblemen, emotioneel of sociaal niet goed uit de voeten kunnen

  9

  Moeite met schrijven

  9

  Moeite met spelling of begrijpend lezen

  9

  Moeite met rekenen

  9

  Onzekerheid en/of faalangst

  9

  Problemen met rekenen

  Het ligt voor de hand dat wanneer de inhibitie van de reflexen niet optimaal verlopen is, een kind minder gemakkelijk in staat is de rest van de motorische ontwikkeling goed te doorlopen. Ook wanneer er geen goede houding, evenwicht of proprioceptie is wordt motorisch bewegen moeilijk. Als motorisch remedial teacher onderzoek ik of er een achterstand is in de motoriek en in welke fase deze zich dan bevindt. Ook ga ik kijken wat de eventuele achterliggende oorzaak kan zijn voor de achterstand. Wanneer dit duidelijk in kaart is gebracht kan ik bepalen op welk punt ingestoken moet gaan worden met behandelen. Dan is het een kwestie van oefenen en vaardigheden aanleren. Fijne bijkomstigheid is dat als een kind of puber weer vaardiger is geworden in een bepaalde oefening het een mooie succeservaring heeft! En die nodigt weer uit om door te gaan! Zo werkt het kind zelf aan volwaardig funcioneren.

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek

  Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor reflexintegratie, motoriek en leefstijl bij kinderen. Ook in het onderwijs wordt steeds meer gezien dat eerst de basisvoorwaarden voor leren op orde moeten voordat het échte leren kan beginnen!

  Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en we kijken samen wat ik voor jou kan doen!!