Reflexintegratie

Rugwervelbehandeling

Een kind wordt geboren met een aantal primaire reflexen die al in de baarmoeder worden aangelegd. Deze reflexen zijn nodig om te kunnen groeien, spieren te ontwikkelen, evenwicht te ontwikkelen en uiteindelijk geboren te kunnen worden en te overleven. Er is een heel bouwwerk van reflexen: ze volgen elkaar op. In elke reflex is de ontwikkeling van de reflex ervoor opgenomen. Uiteindelijk geldt dat hoe beter een reflex doorleefd en gevormd is, hoe steviger het bewegingspatroon zal zijn.

Behandeling Reflexintegratie

Inhibitie

De bewegingen van een pasgeboren baby zijn nog reflexmatig, automatisch, voorspelbaar, ongecoördineerd: het is puur nog een reactie op een prikkel. Naar mate het centrale zenuwstelsel meer rijpt worden de reflexbewegingen meer half automatisch totdat er uiteindelijk vrijwillig gecoördineerde, gecontroleerde bewegingen ontstaan. 

Als het kind zijn reflexen onder controle gebracht heeft dan noemen we dat inhibitie: je bent in staat een willekeurige keuze te maken in plaats van dat er een onbewuste reactie op een prikkel plaatsvindt. Deze inhibitie zou idealiter binnen een half jaar tot een jaar tot stand gebracht moeten zijn.

Primaire reflexen

bij kinderen en volwassenen

Blijven de reflexen echter in meer of mindere mate actief dan is dit voor een kind niet gemakkelijk. Ze kosten een kind veel energie en daarnaast wordt het belemmerd in zijn denken, voelen en doen. Enkele voorbeelden van aandachtspunten die kunnen spelen bij kinderen of volwassenen met nog actieve primaire reflexen zijn:

  9

  Concentratieproblemen

  9

  Niet begrepen gedrag

  9

  Vermoeidheid

  9

  Angst

  9

  Leerproblematiek

  9

  Achterstand in de (motorische) ontwikkeling

  De reden waarom primaire reflexen nog actief kunnen blijven is niet zo gemakkelijk aan te geven: er zou sprake kunnen zijn van ziekte, stress, (geboorte) trauma enzovoort. Gelukkig is het door middel van reflexintegratie wel mogelijk hier iets aan te doen. Door te testen welke reflexen nog actief zijn kan er een gericht programma aangeboden worden met behandeling op de behandelbank en kleine oefeningen voor thuis. De oefeningen zijn voor kinderen als het ware spelletjes: ze zijn altijd leuk en fijn om te doen.

  Vrijblijvend kennismakingsgesprek

  Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor reflexintegratie, motoriek en leefstijl bij kinderen. Ook in het onderwijs wordt steeds meer gezien dat eerst de basisvoorwaarden voor leren op orde moeten voordat het échte leren kan beginnen!

  Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en we kijken samen wat ik voor jou kan doen!!